top of page

Донације

Парохијал и прилог за Цркевену Општину у Берну

Парохијалом и прилогом на Црквеноопштински текући рачун помажете, драга браћо и сестре, живот и рад наше Црквене општине. 

 

Број текућег рачуна (и уплатница):
CH84 8080 8009 9339 0594 4
Serbisch-Orthodoxe Kirchgemeinde in Bern
Postfach 2937
3001 Bern

Донације на граћевински рачун

Уплатом на Црквеноопштински грађевински рачун помажете, драга браћо и сестре, грађевинске делатности наше Црквене општине и одржавање Храма и Црквеноопштинске зграде у Берну.
 

Број грађевинског рачуна (и уплатница):
CH25 8080 8001 9776 6426 9

Serbisch-Orthodoxe Kirchgemeinde in Bern

Postfach 2937
3001 Bern

Донација за рад са децом, омладином и социјални рад

Уплатом на Црквеноопштински рачун за рад са децом, омладином и социјални рад помажете драга браћо и сестре предавање веронауке и социјални рад са омладимон и одраслима. 

 

Број рачуна за рад са децом, омладином и социјални рад (и уплатница):
CH57 8080 8002 4865 7981 9
Serbisch-Orthodoxe Kirchgemeinde in Bern

Postfach 2937
3001 Bern

Хуманитарне
донације

Уплатом на Црквеноопштински хуманитарни рачун помажете драга браћо и сестре хуманитарне активности наше Црквене Општине.

 

Број хуманитарног рачуна (и уплатница):
CH60 8080 8003 6119 1372 2
Serbisch-Orthodoxe Kirchgemeinde in Bern

Postfach 2937
3001 Bern

за сваку финанцијску помоћ

ИСКРЕНО ВАМ СЕ ЗАХВАЉУЈЕМО

bottom of page